Mgr.  VLADIMÍR  VOJÍŘ                 

FOTOGRAFIE     FOTOARCHIV     VÝSTAVY     PŘEDNÁŠKY     PUBLIKACE     CV

TEXTY      HUDBA      KAMERA      ZÁHADY ARKTIDY      NABÍDKA      KONTAKT

 

TEXTY

SUNNY SIDE OF THE DOC 2002

Francie, MARSEILLE

2002, June 24 - 30

zpráva ze zahraniční služební cesty

Mgr. Rudolf Růžička, šéfdramaturg Centra publicistických, dokumentárních a vzdělávacích pořadů České televize

Mgr. Vladimír Vojíř, vedoucí koprodukcí dokumentárních filmů České televize


 

Ve dnech 24. 6. - 30. 6. 2002 jsme se zúčastnili jednak pravidelného výročního koprodukčního setkání, které organizuje EBU - Documentary Group a návazně mezinárodního trhu dokumentárních pořadů Sunny Side of the Doc 2002.

 

A

EBU DOCUMENTARY CO-PRODUCTION MEETING (25. - 26. 6. 2002)

 (Mgr. Vladimír Vojíř)

 

Vlastní akci předcházely tři separátní paralelní koprodukční workshopy. Vybrali jsme si ten,  na kterém ZDF Enterprises prezentovalo projekt THE CAPITAL CITIES OF EUROPE. Jde o velkolepý projekt, jehož cílem je zdokumentovat historii evropských metropolí od jejich vzniku do současnosti. Zatím byly vybrány Berlín, Londýn, Řím a Paříž. Počítá se, že od každého pořadu by vznikla filmová (70´) i televizní verze (50´). Technologie HDTV 16:9, s více kanálovým Dolby, 3D grafikou, náročné natáčení, včetně hraných scén, využití historických archivů, interview s experty apod. Z následné diskuse však vyplynula jistá dramaturgická neujasněnost celého záměru - jaké skupině diváků má být tento PrimeTime seriál určen, má chronologicky mapovat celou historii - příliš didaktické, či se jen zaměřit na  jeden typický převratný moment v historii dané metropole apod. V současné době ZDF-E hlavně sonduje případný zájem velkých televizí - jistý zájem již projevilo ARTE a ORF - a shání peníze na „development“. Další jednání plánují na podzim, pro Českou televizi nevidím zatím možnost participace, nicméně bude jistě zajímavé další vývoj tohoto velkého projektu sledovat.

Hlavní akcí pak byla celodenní prezentace 30-ti nových koprodukčních projektů členů EBU formou tzv. pitching session, na které zástupci broadcastera (případně i s tvůrcem či výrobcem) představují na ploše 5 min svůj projekt (někdy včetně traileru). Následná diskuse je určena dotazům, komentářům, připomínkám a testování zájmu ostatních broadcasterů. Jednotlivé projekty byly rozděleny do sekcí - historie, věda a příroda, umění a kultura, společnost. Většina z nich nás ovšem nijak nezaujala (až na výjimky - viz níže), témata nejsou příliš originální, nás se ani přímo netýkají, z prezentace si mnohdy nelze udělat bližší představu o obsahu a charakteru pořadu. Popis předložených koprodukčních projektů je u mne k dispozici v tištěné i elektronické podobě.

Dalším problémem je, že dosud převažující model koprodukcí pod patronací EBU nedává České televizi příliš možností se zapojit. Aktivní jsou zejména silné TVO - BBC, ZDF, ARTE, SVT, AVRO a YLE. Zástupci těchto TVO se snaží najít dramaturgickou shodu - formát, stopáž, obsah apod. tak, aby předložený projekt kompromisně vyhovoval programovým potřebám - slotům - ostatních stanic. Pak dle proporcionálního klíče zainteresovaní shromáždí finance (rozpočty jsou mnohdy ale z našeho pohledu astronomické) a předkládající broadcaster pak pověří výrobou „svého“ producenta. Možnou cestou našeho zapojení jsou koprodukce poolového typu - viz třeba realizovaný seriál We are.. pod patronací EBU. Ideální by však bylo začít prezentovat své vlastní projekty, získat pro ně zájem, a tedy i finanční prostředky od ostatních. Mimochodem k nejzajímavějším projektům patřily z našeho pohledu návrhy právě ze zemí bývalého východního bloku např. od TVP - A MOURNING NOT PERFORMED (52´) a od MDR - Witches - Magic, Myth and Reality (3 x 45´/52´) - viz dále.

Výroční - plenární zasedání EBU - dokumentární sekce se uskuteční v Amsterdamu dne 24.11.02, koprodukční setkání zase za rok v Marseille.

B

SUNNY SIDE OF THE DOC (27.6. - 29.6.2002)

koprodukční jednání (Mgr. Vladimír Vojíř)

 

 • Michéle Gautard, Responsible du Development International, Cathy Couteau, Producer, Gérald Collas, Producer / Institut National de l´Audiovisuel (Francie)

Tradiční koprodukční partner České televize (v minulosti např. seriály POSLEDNÍ CESTY - Jan Palach, NA STOPĚ ZLOČINU). Jednáno o projektu KAMBODŽA (52´, režie Rithy Panh), pre-sale smlouva již uzavřena. Přestože se zatím neuskutečnil mezinárodní tribunál s Rudými Khmery, což si vynutilo změnu původní koncepce filmu, byl po 8 měsících natáčení v Kambodži získán velmi bohatý materiál. Nyní probíhá střih. Materiály dostaneme do konce listopadu 02. Navíc oproti smlouvě si můžeme zvolit stopáž 60´ nebo 90´, kterou bude vysílat Arte. Dalšími koproducenty (resp.pre-sale) jsou  YLE, RTSI a VRT. Rozjednaný pre-sale projektu THE BABEL ARCHIVES (52´, Digi Beta, režie Pierre Morize), mapující snahy mezinárodního lingvistického týmu v Lipsku, který se snaží o rekonstrukci prvního společného jazyka na světě, nevyšel, protože majoritní koproducent Discovery Network Intl. nakonec neuvolnil práva pro ČR. Ambiciózní projekt A PASSION FOR EUROPE (52´, BTC, režie Jérome Enrico, rovněž případný pre-sale), v němž by měli vystupovat významné světové osobnosti politického a kulturní života se sice natáčí (na vlastní náklady INA, nemají dosud vysílatele), ale aktualizovaný seznam osob, s nimiž se dosud podařilo natočit interview, není nijak reprezentativní. Přesto má být pořad do konce roku natočen. Naše rozhodnutí stačí sdělit na podzim, stejně jako u nového projektu INA pro Arte THE PEOPLE OF ANGKOR (90´, 52´, režie opět R Panh), časosběrný dokument o současném životě lidí v unikátním chrámovém komplexu, o tom jak jejich život poznamenal turistický boom- treatment k dispozici. Film má být hotov v říjnu 03. INA rovněž posoudí předložený projekt ČT na čs.- francouzskou koprodukci JAKO PLATAN VYVÝŠENA JSEM NAD VODAMI (52´, Digi Beta) o Zdeně Braunerové.

 • Fréderic Corvez, Producer, Barbara Hurel / Program 33 (Francie)

Jednání o projektu EMIR K. (52´ Digi Beta, režie Vassili Silovič) - portrét světoznámého bosenského režiséra, který by měl vznikat při natáčení jeho posledního hraného filmu Hungry Heart. High - budget projekt (325 000 EUR), předpokládající 7 měsíců natáčení dvěma štáby. Účastní se France 2, Canal Jimi, Studio Kanal, v jednání je BBC4 a SBS. Film by měl být hotov v květnu 03. Treatment je u mne k dispozici, rovněž v el.podobě. V případě programového zájmu je možné jednat o levném pre-sale.

 • Friederike Freier, Head of Development,  Simone Baumann, Producer / L.E.Vision Film-und Fernsehproduktion GmbH (SRN)

Jednání o historickém dokumentu Witches - Magic, Myth and Reality (3 x 45/52´, režie Jan Petr) - mapujícího čarodějnictví a kouzelnictví od historie po současnost včetně čarodějnických procesů v nejrůznějších evropských zemích. Koprodukce ARD/MDR a ARTE, s rozpočtem 500 000 EUR. Nákladný seriál (včetně natáčení hraných scén) se má točit od podzimu 02, hotov má být v dubnu 03. Z materiálu má být vyrobena i intl. 60´ verze a 30´ pořad s fokusem na moderní čarodějnictví. Připomněl jsem naši zkušenost s procesy na Šumpersku - Velké Losiny (kde byla silná německá populace) koncem 17.stol., knihu V. Kaplického Kladivo na čarodějnice / Malleus Maleficarum a zejména stejnojmenný hraný film Otakara.Vávry z roku 1969. O ten mají velký zájem - dohoda, že zjistím stav u NFA a pošleme VHS. V případě našeho zájmu, lze uvažovat o levném pre-sale „koncentrované“ hodinové verze, pokud se snad nerozhodnou i pro natáčení na severní.Moravě - pak by teoreticky přicházela v úvahu i koprodukce. Stručný popis projektu k dispozici, trailer a exposé zašlou. Doporučuji k posouzení.

 • Marijka Rawie, Head of Arts and Documentary / AVRO Television (Nizozemí)

Pí. M.Rawie je zároveň členkou vedení EBU Docu -  Group. V koprodukci s AVRO  TV a Abrahami-Netz TV Produktion ČT vyrobila hodinový dokument GRACE, jehož česká verze  se dokončuje. Prosí o zaslání VHS  české verze pro archivní účely a informaci o datu vysílání v ČT. Pořad byl vybrán pro Rhode Island International Film Festival, v srpnu 02. Dále jednáno o projektu České televize "RIDING A WANDERING BIKE" (Na toulavém kole), Česká televize jej již vysílá (13 x 15´), o jeho koprodukci typu pool ale projevili zájem RAI, IETV a BBC - viz zpráva Mgr. Zity Drdové z výročního zasedání EBU - Educational Group. AVRO TV nemá pro takovýto seriál vhodný slot (může jít až o 52 epizod), po prostudování našeho námětu a charakteru pořadu (lehký, rodinný, turisticko - poznávací) doporučuje v Nizozemí kontaktovat public TROST (vysílá na Nederland 2) resp. komerční satelitní RTL 4.

 • Guy Knafo, Director / 10 Francs (Francie)

Převzat obsáhlý distribuční katalog pro Centrum akvizice. Nabídnul pre-sale dokumentu THE LAROQUE MADONNA (52´, režie Guy Brousmiche) o neuvěřitelném příběhu, kdy byl v malém obchůdku na jihu Francie náhodně objeven obraz zobrazující Madonu. Nyní probíhají vědecké expertizy, mnohé totiž nasvědčuje tomu, že jde o dílo Leonarda.da Vinci, či jeho žáků. Dokončeno - bude-li konečný verdikt expertů pozitivní - v lednu 03. Synopse k dispozici. Koprodukce FR3 a MICO, rozpočet cca 200 000 EUR.

 • Alexandra Weltz, Producer, Christian Beetz, Director / Gebrueder Beetz Filmproduktion GmbH (SRN)

Jednání o projektu BETWEEN INSANITY AND BEAUTY (52´, 90´, režie Christian Beetz) o Prinzhornově kolekci výtvarných děl v Heidelbergu (SRN). Prof. Prinzhorn shromáždil ve 20. letech 20. stol. světově unikátní sbírku výtvarných děl pacientů tamní psychiatrické kliniky. Je největší svého druhu na světě a čítá cca 5000 děl. Dalí i Klee ji považovali za Bibli surrealizmu. Sbírka byla opakovaně zneužita nacisty („Degenerate Art“) např. k diskreditaci německých expresionistů. Později upadla v zapomnění, ale její část byla v minulých letech s velkým zájmem veřejnosti vystavována v několika světových metropolích. Film si dělá ambice na náročný umělecký dokument, pojatý nikoliv „vědecky“ s „talking heads“, ale postavený na osobních, emotivních příbězích pacientů, jejichž anamnézy a diagnózy jsou poměrně dobře zdokumentovány. Film je ve stádiu „development“, na něž obdržel grant v Německu. K dispozici treatment včetně ilustrací. Osobně velmi doporučuji pre-sale. Rozhodnutí nespěchá.

 • Elisabeth Hulten, Chargée de Programmes, Unité de Programme Documentaires  / Arte France (Francie)

S pí. Hulten jsme v minulosti koprodukovali seriál Art for a Start, v době kdy byla ještě nezávislou producentkou. V Arte France má na starosti 60´dokumentární slot - civilizace/human adventure (cca 12 filmů ročně) a společenské autorské dokumenty. Domluven přímý kontakt, zašleme projekt ČT o Zdeně Braunerové. Pí.Hulten posoudí, příp. předá příslušné osobě přímo v Arte France.

 • Annet Betsalel, Channel Manager / NIK MEDIA (Nizozemí)

Jednání o projektu BETH EUROPA - HOUSE OF EUROPA (2x56´, režie Eddy Appels), sociální dokument, který by měl zachytit současnou situaci židovských komunit v Evropě - v šesti metropolích, ze zemí C&E Evropy byla vybrána Budapešť. NIK Media zajišťuje vysílání pro židovskou menšinu v Nizozemí, zájem o koprodukci projevilo RAI DUE a FR 2. Rozpočet 450 000 EUR, pro nás případná akvizice. Popis projektu k dispozici.

 • Ulrich Brochhagen, Commissioning Editor Documentaries / ARD-MDR (SRN)

První osobní kontakt. Jednání o možnostech vzájemné spolupráce. MDR se sídlem v Lipsku je saskou public stanicí, finančně silnou a s vazbou na ARTE. Mají ale i výrazný zájmem o rozvoj spolupráce s partnery ze zemí C&E Evropy. Vyznačují se důrazem na promyšlenou dramaturgii a rating. P.Brochhagen má předběžný zájem o můj projekt pro Českou televizi "ÚDOLÍ PROKLETÍ - JÁCHYMOV" (52´), vzhledem k regionální blízkosti i bohatým čs.- německým vztahům. Prostuduje si existující rešerši a následně by měl být napsán stručný treatment v dramaturgické shodě případných koproducentů. Jednou z podmínek MDR je režisér, který zná dobře prostředí v obou zemích, má zkušenosti  z dokumentární práce v ČR i SRN, dobře zná styly apod. Odsouhlasený režisér by se pak měl podílet i na psaní scénáře. Pokud by došlo k dohodě a MDR projekt schválilo, vkládali by finanční prostředky (zakázkově u podobného projektu cca 100 - 200 000 DEM). Koprodukčním partnerem by byl pro Českou televizi německý nezávislý producent MA.JA.DE Filmproduktion GmbH, realizace Česká televize.

 • Alexandre Piel, International Sales Manager / France Television Distribution (Francie)

Převzat obsáhlý distribuční katalog, nabídnul mi pre-sale dokumentu IN THE SHADOW OF MILOSEVIC (52), zachycují pozadí mašinérie Miloševičovy vlády. Pořad bude hotov v září 02, případné rozhodnutí by bylo třeba učinit rychle kvůli našemu zařazení do titulků. Osobně nedoporučuji.

 • Maurice Amaraggi, Director / Nemo Films s.a. (Belgie)

Jednání o projektu CAUGHT BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE (52´ resp. 90´). Projekt je inspirován knihou Dialektika a Sex, jež stála u zrodu amerického feminismu 70.  let. Film chce mapovat revoluční, dramatické změny, k nimž došlo ve společenském postavení žen v různých částech světa za posledních 40 let, a jak hluboce to vše ovlivnilo vývoj ve světě včetně událostí z 11. září. V souvislosti s nejnovějšími převratnými možnostmi v genetickém inženýrství/klonování/dekódování DNA apod. se chce  zamyslet i nad perspektivami dalšího možného vývoje. Film má být postaven především na obrazech, bohatém shromážděném archivním materiálu (s využitím technik např. zoom in, slow motion apod.) a reflektujícím komentáři, natáčení minimální. K dispozici scénář včetně obrazových ukázek. Krátký treatment zašle. Rozpočet 385 000 EUR, je v jednání s ARTE, FR3 a skandinávskými TVO. Pořad by mohl být hotov na jaře 03. Možné jednání o pre-sale. Doporučuji posoudit scénář.

 • Anna Vášová, Head of Fiction and Entertainment / EBU (Švýcarsko)

Pí. Anna Vášová nás informovala o tom, že v TV sekci EBU probíhají v současné době změny ve struktuře, kompetencích útvarů i změny personální. Diskuse o možnostech naší účasti na koprodukcích pod patronací EBU. Pí. Vášová by se v budoucnu měla zapojit i do činnosti Dokumentární sekce EBU, což je pro nás jistě vítané.

 • Miriana Bojic, Producer / Arte - Zeta Productions (Francie)

V koprodukci s Arte,  RTBF, ORF a pre-sale BBC4, jsme vyrobili a nedávno vysílali film GOLEM. Pí. Bojic sděleny údaje share/rating. Prosí o oficiální dopis potvrzující, že ČT film vysílala a kdy, dále VHS s českou verzí k archivaci. Jednání o pre-sale smlouvě na film PARIS BORDELLO (60´, režie Mark Kidel). Vzhledem k tomu, že pro nás je max.možná stopáž 59´30, do textu smlouvy doplněna formulace o právu ČT pořad zkrátit, pokud by tuto stopáž překročil. Jinak odsouhlasena finální podoba smlouvy. Smluvním partnerem ČT je ale britská firma Calliope Media Ltd., s níž jsem již navázal kontakt. Jde o koprodukci Arte a BBC, s pre-sale YLE 1, SBC a ČT. Pí. Bojič mi nabídla další dva projekty pro případný levný pre-sale - THE DEPORTED (52´, 70´, režie Nick Denziger), koprodukce BBC a ARTE - dokument by měl na příbězích několika azylových žadatelů mapovat problematiku přistěhovalectví ve třech evropských zemích. THE ROOF OF THE WORLD (52´,režie Nick Denziger) by měl zachytit život Kirgizských nomádů, dodnes zcela nedotčených civilizací, v oblasti Malého Pamíru. Treatmenty  projektů k dispozici.

 • Nikolas Hulbusch, Project Manager International, Co-production and Development / ZDF Enterprises (SRN)  

S touto stanicí jsme s výjimkou jednoho seriálu koncem 80. let dosud přímo nekoprodukovali. První konkrétní jednání o našem zapojení do nákladného koprodukčního seriálu ZDF THE WANDERING TRIBES (4 x 45´) byla ukončena v souvislosti s naší televizní krizí. P.Hulbusch mne seznámil s posledními projekty ZDFE – EUROPE IN THE MIDDLE AGES ( 4 x 45´/52´, režie Christian Twente), natáčení 03, chtěli by točit některé hrané scény v ČR, THE NAZI EXPEDITIONS (2 x 50´, režie Georg Gaffe) o pozadí a účelu několika dodnes poněkud záhadných, tajných vědeckých expedicí, organizovaných nacisty koncem 30. let. THE HISTORY OF THE JEWS (seriál 3 - 7 x 50´) je zatím ve velmi ranné fázi. Krátké popisy všech projektů k dispozici. Možnost zapojení ČT je obtížná, snad jen tam, kde se počítá s natáčením na území ČR, poskytnutím jistého servisu v rámci našich omezených možností. O dalším vývoji nás p.Hulbusch bude informovat. Předal mi rovněž příručku podrobně popisující programové sloty ZDF, příklady pořadů a kontakty na odpovědné osoby.

 • Christina Ruiz de Luque, International Development and Co-Productions / 13 Productions (Francie)

Kdysi jsme koprodukovali seriál Art for a Start. Mají zájem o další koprodukce s námi i „reálnou“ formou, ale z předložených projektů není zatím žádný pro ČT programově zajímavý.

 • Heino Deckert, Managing Director /  MA.JA.DE Filmproduktion GmbH (SRN)

Tradiční koprodukční partner ČT. Poslední společný pořad BROADWAY-BLACK SEA v koprodukci Arte, YLE 2, RTR a ČT budeme vysílat v nejbližších dnech. ARTE plánuje vysílání 90´ verze na přelom srpna a září, a protože ostatní ještě též nevysílali, bude naše vysílání v ČT premiérou. Pořad dostal cenu na festivalu ve švýcarském Nyonu v květnu t.r., byl na festivalu v Mnichově, přihlášen je na festivaly v Edinburghu - srpen a Sheffieldu - říjen. Prosí o zaslání VHS s českou verzí k archivaci a údaje o share/rating. Dále jednání o případné další koprodukci THE DEPATURE OF THE STORYTELLER ( 90´, 60´ S16, režie Heida Speconga), zatím jde o koprodukci ARTE-ZDF a SF DRS. Natáčení má být zahájeno na podzim 02, film má být dokončen do konce 03. Rozpočet 650 000 EUR. Možnost jisté dramaturgické spolupráce, treatment k dispozici, scénář u Mgr. Růžičky, není vyloučeno natáčeni v ČR. Minimální vstup ČT do koprodukce by spočíval ve věcném plnění v rámci kapacit ČT - vyvolání veškerého negativu S16 (koef. cca 1:8, pro 90´verzi) a přepis staženého negativu 90´ verze do Digi Bety s barevnou korekcí da Vinci. Ostatní práce - stažení negativu, případné přepisy hrubého materiálu do analogové BETY a výrobu kopií by si partner objednal u ČT na komerční bázi. Protihodnotou pro ČT by byla exkluzivní práva pro ČR a SR, formálně omezená na 7 let s opcí časového neomezení za symbolickou cenu. Doporučuji k posouzení.

 • Fleur Knopperts, Managing Director / The Forum - IDFA (Nizozemí)

Informace o nejvýznamnější akci v Evropě - The Forum, jež dává nezávislým výrobcům možnost prezentovat své projekty před fórem commissioning editorů a dalších profesionálů z celého světa, za účelem hledání dalších partnerů, ko-financování a koprodukcí. Podmínkou je, že za projektem již stojí minimálně jeden broadcaster a krytí rozpočtu je zajištěno minimálně z 25%. Limitovaný počet projektů může být prezentován i nezávislými výrobci ze zemí, jež dosud nejsou členy MEDIA II. Prezentaci provádí výrobce, případně i režisér za podpory zainteresovaného zástupce broadcastera. Registrační poplatek činí 545 EUR, termín pro podání návrhů je do 1.9.02. Vlastní akce se koná v Amsterdamu v termínu 24. - 26.11.02. Pí. Knopperts mi zašle na FORUM free akreditaci. Propozice u mne k dispozici. Informace i o jednom z nejvýznamnějších mezinárodních dokumentárních festivalů IDFA, Amsterdam, probíhajícím paralelně, kde se od loňského roku změnily reglementy - napříště budou dvě zcela rovnoprávné kategorie - dokumentů do 60´a nad 60´, nosičem může být již nejen 35 nebo S16, ale i Digi Beta

 • Lars Nemtin, Director / Lark International - PBS (USA)

P.Nemtin vede pobočku Lark International v Londýně, zřízenou sítí amerických TV public stanic PBS za účelem vyhledávání možností koprodukcí s evropskými partnery. Vyžádal si námět mého projektu pro Českou televizi PŘÍBĚHY A ZÁHADY ARKTIDY (13 - 20 x 26´), o nějž kdysi projevilo zájem CBS (Canada), později byl programovým ředitelem The History Television (Canada) p.Suissou odmítnut s odůvodněním, že v žádném z příběhů nejsou protagonisty Kanaďané, a že se domnívá, že většina z nich již byla nějak zpracována. Další jednání probíhají s Four Square Production Ltd. (Canada). Pro PBS (USA) je seriálová stopáž 26´ nevyhovující, reálnější by byly 2 - 4 komerční hodiny (45´). Projekt posoudí, domnívá se, že je nezbytná spolupráce s americkým co-autorem, který by můj materiál upravil dle amerických zvyklostí.

 • Patrice Clech, Producer, Eric Estéve, Sales Manager / System TV  (Francie)

Jednání o projektu WIND AND MAN (8 x 26´), který chce zachytit tento přírodní fenomén v různých místech světa - byť se to jeví trochu paradoxně, jeho vliv na osudy lidí, jeho užitek i ničivou destruktivní sílu. Zájem projevily SBS a RAI. Popis projektu i pilot k dispozici. V případě zájmu, možný pre-sale. Ostatní nabízené projekty mi nepřišly pro nás zajímavé.

 • Mette Hoffman Meyer, International Co-Productions, Lene Borsing, Co-Production Executive / TV2 DK (Dánsko)  

Jednání o projektu MILOSEVIC ON TRIAL (90´, 60´). Dánové získali exkluzivní povolení k natáčení procesu s Miloševičem v Haagu. V závislosti na jeho ukončení by film měl být nejpozději hotov na začátku 04. Projekt byl prezentován na předchozím meetingu EBU a projevila o něj zájem řada evropských stanic. Rozpočet 934 000 EUR. Vzhledem k dříve uvedené zkušenosti ohledně koprodukcí pod patronací EBU, nevidím zatím žádnou možnost naší účasti. Další projekt A TASTE OF EUROPE (60´, 90´) se zabývá problematikou zemědělské politiky EU. Má být hotov v prosinci 02, možnost pre-sale. Podrobné treatmenty obou projektů k dispozici.

 • Michel Noll, President, Annette Gourdon, Vicepresident - Europe / ICTV Solferino (Francie)

Jednání o projektu AGORA, cyklu volných hodinových sociálních dokumentů, založených na silném příběhu jednotlivce či skupiny lidí z nejrůznějších zemí světa, které však mohou být zajímavé a poučné i pro diváky jinde. Projekt se již realizuje a vysílá ve Francii, Německu a Belgii. Byli jsme podrobně informováni o požadovaných „parametrech“. Forma koprodukce by spočívala v tom, že z našich vlastních projektů vytipujeme takový, který by mohl být pro Agoru vhodný a v jisté supervizi francouzské dramaturgie jej sami vyrobíme. Cyklus se vysílá pod společnou hlavičkou s uvedením všech koproducentů. Protihodnotou jsou práva v dohodnutém rozsahu, free licence k vybraným dílům ostatních a snad i „nekvantifikovatelný“ fakt, že se náš pořad dostane na tv obrazovky řady zemí. Pokud by se našel dokument, jež by byl součástí našeho výrobního úkolu, byla by tato forma koprodukce pro ČT výhodná. Bylo domluveno, že zašleme na ukázku již vyrobený dokument Nicholas Winton, shlédneme některé již vyrobené pořady Agory a pokusíme se na tomto základě vytipovat svůj vlastní. P.Noll projevil na základě rešerše v němčině také zájem o přímou koprodukci mého projektu pro Českou televizi "ÚDOLÍ PROKLETÍ - JÁCHYMOV" mimo rámec AGORY. Byla podrobně projednávána jeho dramaturgická představa, která se víceméně shoduje s názorem MDR. ICTV rovněž posoudí námi předložený, již zmíněný projekt České televize na čs.- francouzskou koprodukci JAKO PLATAN VYVÝŠENA JSEM NAD VODAMI (52´, Digi Beta).

C

ZÁVĚR

(Mgr. Vladimír Vojíř)

 

Domnívám se, že by Česká televize neměla stát stranou mezinárodních koprodukcí. Ty mají v souvislosti se vstupem do EU, sbližováním v oblasti audiovizuální legislativy apod. podle všeho budoucnost. Jen letos Česká televize - CPDV vysílala či bude vysílat řadu mezinárodních koprodukcí s významnými evropskými partnery - Golem, Broadway, Grace, či kanadský seriál Devouring, další se připravují. Na druhé straně ale jistě musíme vycházet ze svých vlastních programových potřeb a finančních možností. Ty také v minulosti určovaly možnou formu našeho zapojení do mezinárodních koprodukcí. Řada našich partnerů je po letech celkem úspěšné spolupráce s Českou televizí „vstřícná“ i k našim návrhům, ale těch je bohužel minimálně. Snad je to způsobeno absencí vhodného slotu ve vysílání České televize, a také i tím, že naši tvůrci nejsou příliš vedeni k hledání „nadnárodních“ témat a mnohdy ani také přesně neznají vhodné postupy k uplatnění svých projektů na mezinárodních trzích.

Další skutečností, která může výrazně ovlivnit naši spolupráci se zahraničím v budoucnu je to, že v rámci asociačních dohod by se ČR, SR, Polsko, Estonsko, Litva, Bulharsko a Kypr měly ještě letos stát členy MEDIA II při Evropské komisi. (jako jeden z "před-vstupních" kroků našeho začlenění do EU). Lotyšsko a Slovinsko na začátku 03, o členství Maďarska a Rumunska se jedná.

V rámci MEDIA II je také European Docu Fund, který finančně podporuje panevropskou nezávislou dokumentární tvorbu.  V praxi to znamená, že např. čs.nezávislý výrobce bude moci žádat 15 - 20% celkového rozpočtu na svůj projekt za podmínky, že kromě České televize se najde alespoň jeden další evropský zájemce - koproducent či "pre-sale broadcaster" (z členské země  MEDIA II). Grant je sice formálně určen zejména na podporu distribuce - jazykové verze apod., (zřejmě z důvodu, aby si MEDIA II. nekonkurovala s Eurimages), ale v praxi je vyplácen předem a běžně se využívá všemi nezávislými producenty na výrobu. V případě splnění výše uvedených podmínek je údajně - alespoň ze začátku - pravděpodobnost kladného vyřízení žádosti českého nezávislého výrobce o finanční podporu velmi vysoká a pochopitelně dále roste v závislosti na počtu zainteresovaných vysílatelů.

Na druhé straně se tímto rovněž vytvořila pro Českou televizi nová možnost (viz řada výše uvedených jednání) získávat i finančně nákladné pořady formou pre-sale, za ceny srovnatelné s běžnou akvizicí. Pre-sale rovněž umožňuje i dramaturgickou spolupráci České televize, navíc je Česká televize pak uvedena v titulcích všech jazykových verzí, což pro ni znamená jistý kredit. Nezávislí producenti ze západní Evropy to již dobře vědí, levný pre-sale s Českou televizí a tedy vysílání pořadu v další zemi jim výrazně zvyšuje šance na získání mnohem větších finančních prostředků od MEDIA II. U koprodukcí je trochu problém v tom, že MEDIA II. požaduje většinou časové omezení pro broadcastery (7 let), s tím, že případnou další licenci si musí koupit. Práva se pak většinou totiž „vrací“ na producenta, koprodukční statut broadcastera však zůstává, a tedy i jeho podíl z další distribuce.

D

PROJEKCE

(Mgr. Rudolf Růžička)

 

In Memoriam New York City, 9/11/01

produkce: HBO, 90 min
Koláž amatérských i profesionálních záběrů a fotografií z osudného dne, doplněná vzpomínkami klíčových postav a rozhovorem s bývalým starostou N.Y.

Murder on a Sunday Morning

produkce: HBO, nositel Oscara 2002 za nejlepší dokument, 120 min
Reportážní drama z průběhu vyšetřování a soudního procesu s neprávem obviněným mladistvým černochem, z pohledu jeho advokátů

La Vie en rose

produkce: Les Films du Soleil, 57 min
Výroba a používání parfémů a kosmetiky v průběhu tří tisíciletí

Human Bombers

produkce: Point du Jour, Arte, 52 min
Příběhy lidí, kteří provedli sebevražedné atentáty

The Last Just Man

produkce: 52 min
Vzpomínky a reflexe velitele britského kontingentu mezinárodních vojsk udržujících mír v bývalé Jugoslávii

E

VIDEOPROJEKCE

(Mgr. Rudolf Růžička)

 

After the Spring

produkce: Viewpoint Productions, Nederland, 52 min
Příběh rodičů (holanďana a bývalé občanky SSSR, kteří se seznámili v roce 1968), viděný očima jejich dcery

The Kissinger File

produkce: WDR, Germany, 52 min
„Klasický“ dokumentární film pátrající po zákulisí rozhodnutí a jednání bývalého amerického ministra zahraničních věcí v souvislosti se soudy s Pinochettem a Milosevicem.

Leo IX: A Man, A Legend

produkce: Dora Productions, France 3, 54 min
Z části stylizovaný dokument o životě a zejména myšlenkách papeže Leo IX. (nar. 1002), básníka a hudebníka.

City Lives - Budapest
City Lives - Berlin

produkce: EuroArt, United Kingdom, 52 min
Dva díly z 13 dílné série o životě evropských velkoměst

Marilyn

produkce: Point du Jour, Arte, 52 min
Dílo dokumentující jednu, nepříliš známou etapu života herečky Marilyn Monroe - kdy navštěvovala herecké kursy Lea Strasberga.


 

v Praze, 17. 7. 2002

Mgr. Rudolf Růžička

Mgr. Vladimír Vojíř

 

www.vova.cz